Neidio i'r prif gynnwys

Mae'r wefan hon yn annibynnol ar y GIG a'r Adran Iechyd.

Arhoswch, yn llwytho

Teitl cyflogwr

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre logo
Cyfeiriad
2 Charnwood Court
Heol Billingsley
Parc Nantgarw
Cardiff
Glamorgan
CF15 7QZ

Mae Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn ‘Sefydliad Lletyol’ i nifer o sefydliadau allanol. Diffinnir statws ‘Sefydliad Lletyol’ fel sefydliadau sydd â’u ‘bwrdd’ ei hunain lle mae trafodaethau manylach yn ogystal â chymeradwyo strategaeth a pherfformiad yn digwydd neu lle mae nawdd uniongyrchol ei roi gan gorff statudol arall e.e. Llywodraeth Cymru.

Drwy gael trefniadau o’r fath, maent y tu allan i drefniadau rheoli arferol yr Ymddiriedolaeth. Er enghraifft, nid ydynt yr un fath â’n hadrannau ‘sydd wedi’u rheoli’ yn yr Ymddiriedolaeth sydd â Chyfarwyddwyr sy’n uniongyrchol atebol am strategaeth a rheoli gweithredol i’r Prif Weithredwr ac sydd wedi’u cynrychioli ar Fwrdd yr Ymddiriedolaeth ac yn aelodau o’r Bwrdd Rheoli Gweithredol.

Rhestr swyddi gyda Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn Nyrsio a bydwreigiaeth, Meddygol a deintyddol, Gwasanaethau gwyddor iechyd, Gwasanaethau gweinyddol neu bob sector