Neidio i'r prif gynnwys

Mae'r wefan hon yn annibynnol ar y GIG a'r Adran Iechyd.

Arhoswch, yn llwytho

Crynodeb o'r swydd

Prif leoliad
Temporary Medicines Unit
Gradd
Band 4
Contract
Cyfnod Penodol: 2 flynedd (Fixed term until 31/03/2023)
Oriau
Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
Cyfeirnod y swydd
043-ACS001-0122
Cyflogwr
GIG Cymru Partneriaeth Cydwasanaethau
Math o gyflogwr
NHS
Gwefan
Temporary Medicines Unit, Imperial Park 5
Tref
Newport
Cyflog
£22,549 - £24,882 per annum
Cyfnod cyflog
Yn flynyddol
Yn cau
Today at 23:59

Teitl cyflogwr

GIG Cymru Partneriaeth Cydwasanaethau logo

COVID-19 Vacancy Senior ATO Production/QA

Band 4

Gweledigaeth Strategol Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yw Ychwanegu Gwerth drwy Bartneriaeth, Arloesi a Rhagoriaeth.

Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn croesawu ceisiadau gan bobl sy’n arddel ein gwerthoedd:

  • Gwrando a Dysgu
  • Gweithio gyda'n gilydd
  • Cymryd Cyfrifoldeb
  • Arloesi

I gael y wybodaeth ddiweddaraf amdanom, dilynwch ni ar Twitter @NWSSP

Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na cheisiadau a wneir yn y Saesneg

THIS POST IS FIXED TERM FOR UNTIL 31/03/2023  TO MEET THE NEEDS OF THE SERVICE 

Health Boards in Wales have increased the number of Intensive Care beds in anticipation of increased demand during the COVID 19 pandemic.  One of the impacts of this expansion of Intensive Care capacity is an increase in the number of continuous infusions of medicines needed to support patients.  As part of the planning to manage the COVID 19 crisis, a new Temporary Medicines Unit is being set up to manufacture infusions for in tensive care units throughout Wales.  The service will be operated from a new aseptic unit at the NHS Wales support services hub at Imperial Park, between Cardiff and Newport.  

We are looking for Senior Assistant Technical Officers with experience in pharmacy production.

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

Lexcel Legal Practice Quality MarkCustomer Service ExcellenceNo smoking policyStop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesAge positiveDisability confident employerCore principles

Gofynion ymgeisio

Bydd y swydd hon yn gofyn am gyflwyno Datgeliad i wirio am unrhyw gollfarnau troseddol sydd heb ddarfod.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Michelle Jenkins, Production Manager
Email: michelle.jenkins@wales.nhs.uk
Telephone: 01633 831 549

or 

Emma Tayler
Email: emma.tayler2@wales.nhs.uk
Telephone: 01633 831 547

Gwneud cais ar-lein nawrAnfonwch hysbysiadau ataf am swyddi gwag tebyg