Neidio i'r prif gynnwys

Mae'r wefan hon yn annibynnol ar y GIG a'r Adran Iechyd.

Arhoswch, yn llwytho

Crynodeb o'r swydd

Prif faes
CAMHS
Gradd
Band 6
Contract
Parhaol: Permanent
Oriau
Amser llawn: Full Time 37.5 hours per week
Cyfeirnod y swydd
110-NMR317-0620
Cyflogwr
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Math o gyflogwr
NHS
Gwefan
Princess of Wales Hospital - Ty-Llidiard
Tref
Bridgend
Cyflog
£31,365 to £37,890 per annum
Yn cau
Today at 23:59

Teitl cyflogwr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg logo

Senior Staff Nurse

Band 6

 

Rydyn ni’n darparu gwasanaethau gofal iechyd i bobl sy’n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf, ac yn gwasanaethu poblogaeth o 450,000. Mae ein lleoliad yn ddelfrydol; rydyn ni’n agos i brifddinas Cymru, mae Porthcawl i’r gorllewin ac mae golygfeydd godidog Bannau Brycheiniog i’r gogledd.

Ein gweledigaeth yw gofalu am ein cymunedau a’n cleifion trwy atal salwch, hyrwyddo iechyd gwell, darparu gwasanaethau gwych a lleihau’r angen am ofal cleifion mewnol lle bynnag y bo’n bosibl, trwy ddarparu gwell gofal yn y cartref, gwell gofal sylfaenol a gwell gofal yn y gymuned.

Rydyn ni’n gwerthfawrogi amrywiaeth ein staff, ac rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan bobl o grwpiau sy’n cael eu gwarchod gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010; mae hyn yn cynnwys oedran, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhyw/ailbennu rhyw, hil, crefydd, anabledd, beichiogrwydd a mamolaeth, priodas a phartneriaeth sifil.

Gwiriwch eich cyfrif e-bost yn rheolaidd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn eu holl ohebiaeth am y broses recriwtio trwy’r cyfrif e-bost gafodd ei nodi ar y ffurflen gais.

Mae croeso i bob ymgeisydd ymgeisio yn y Gymraeg neu yn y Saesneg, ac ni fydd ceisiadau yn y naill iaith na’r llall yn cael eu trin yn fwy neu’n llai ffafriol.

Are you enthusiastic, well motivated and up for a challenge?
If the answer is yes, a Senior Staff Nurse post in an exciting and rapidly developing CAMHS Tier 4 Service is the post for you.

Tŷ Llidiard is a unit comprising of two Wards - a fourteen bedded General Ward and a three bedded Extra Care Ward. The unit assesses and works with young people between the ages of 12 and 18 who live in South, Mid and West Wales and who are experiencing psychiatric disorders such as anorexia nervosa, clinical depression, self harming behaviours and early onset psychosis.

The successful candidate will have sufficient band 5  experience in CAMHS or Adult Mental Health. The successful candidate will be a good clinical leader with excellent management, communication and anxiety management skills. The successful candidate will be organised and able to delegate as appropriate.

The successful candidate will have RN (Mental Health) qualification/registration.

The ability to speak Welsh is desirable for this post; English and/or Welsh speakers are equally welcome to apply.

Closing date: 13th July 2020

Corporate Health Standard - PlatinumApprenticeships logoMindful employer.  Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesImproving working livesAge positiveDisability confident employerCore principlesDefence Employer Recognition Scheme (ERS) - SilverStonewall equality policy. Equality and justice for lesbians, gay men, bisexual and trans people.

Gofynion ymgeisio

Rhaid i chi gael cofrestriad proffesiynol priodol yn y DU.

Mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr (Eithriadau) 1975 a bydd angen gwneud cais am Ddatgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

I argraffu dogfen neu ei chadw ar eich cyfrifiadur, gyda botwm ochr dde eich llygoden cliciwch ar deitl y ddogfen a dewiswch "Save Target As ...". Yna, gallwch gadw'r ddogfen mewn lle addas ar eich cyfrifiadur yn barod i'w hargraffu. Bydd clicio gyda botwm chwith y llygoden yn agor y ddogfen mewn ffenestr newydd (os gall eich porwr gwe wneud hynny).

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Rebecca James (ward manager)
Tel: 01656 674951