Neidio i'r prif gynnwys

Mae'r wefan hon yn annibynnol ar y GIG a'r Adran Iechyd.

Arhoswch, yn llwytho

Crynodeb o'r swydd

Prif leoliad
Emergency Department
Gradd
Band 6
Contract
Parhaol
Oriau
 • Llawn-amser
 • Rhan-amser
Cyfeirnod y swydd
110-NMR617-1122
Cyflogwr
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Math o gyflogwr
NHS
Gwefan
Prince Charles Hospital
Tref
Merthyr Tydfil
Cyflog
£33,706 - £40,588 per annum pro rata
Cyfnod cyflog
Yn flynyddol
Yn cau
08/12/2022 23:59

Teitl cyflogwr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg logo

Senior Staff Nurse - Emergency Department

Band 6

 

Rydyn ni’n darparu gwasanaethau gofal iechyd i bobl sy’n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf, ac yn gwasanaethu poblogaeth o 450,000. Mae ein lleoliad yn ddelfrydol; rydyn ni’n agos i brifddinas Cymru, mae Porthcawl i’r gorllewin ac mae golygfeydd godidog Bannau Brycheiniog.

Ein gweledigaeth yw gofalu am ein cymunedau a’n cleifion trwy atal salwch, hyrwyddo iechyd gwell, darparu gwasanaethau gwych a lleihau’r angen am ofal cleifion mewnol lle bynnag y bo’n bosibl, trwy ddarparu gwell gofal yn y cartref, gwell gofal sylfaenol a gwell gofal yn y gymuned.

Rydyn ni’n gwerthfawrogi amrywiaeth ein staff, ac rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan bobl o grwpiau sy’n cael eu gwarchod gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010; mae hyn yn cynnwys oedran, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhyw/ailbennu rhyw, hil/cenedligrwydd, crefydd/cred, anabledd, beichiogrwydd a mamolaeth, priodas a phartneriaeth sifil.

 

Mae Cwm Taf Morgannwg yn Gyflogwr Cyflog Byw.

 

Gwiriwch eich cyfrif e-bost yn rheolaidd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn eu holl ohebiaeth am y broses recriwtio trwy’r cyfrif e-bost gafodd ei nodi ar y ffurflen gais.

Mae croeso i bob ymgeisydd ymgeisio yn y Gymraeg neu yn y Saesneg, ac ni fydd ceisiadau yn y naill iaith na’r llall yn cael eu trin yn fwy neu’n llai ffafriol.

Trosolwg o'r swydd

Band 6  - Registered Nurse, Emergency Department

As part of a wider nursing recruitment drive for the Emergency Department (ED) in Prince Charles Hospital (PCH) an exciting opportunity has arisen for Band 6 Registered Nurses to come and join our ED.

The Emergency Department at Prince Charles Hospital is a designated Trauma Unit and is a busy department within a large district general hospital. The unit consists of a dedicated paediatric unit, minor injuries unit, majors areas, ambulatory care unit and an adult and paediatric resuscitation area.

We are seeking to recruit a large number of Band 6 Registered Nurses with ED experience of caring for patients with acute and life threatening illness or injury who are able to assess and plan care for patients who attend ED.

Prif ddyletswyddau'r swydd

You will also be required to take charge of your specific allocated area each shift and delegate and support junior nurses within that area whilst being supported clinically by a supervisory Band 7 Nurse in Charge.

Applicants will need to be able to act independently within the UHB and professional guidelines, referring to supervisory sister/charge nurse as appropriate.

Applicants will need to have a clear vision for best practice and evidence of decision-making and organisational skills.

You will be supported with your ongoing development by the Senior Nurse for Professional Development.

The department is undergoing a clinical model and workforce modernisation review and this is an exciting time to come and join our innovative team.

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

 

Gweithio i'n sefydliad

Cwm Taf Morgannwg University Health Board is part of the NHS Wales family.  Our Health Board provides primary, secondary and community health and wellbeing services to around 450,000 people living in three County Boroughs: Bridgend Merthyr Tydfil, and Rhondda Cynon Taf.
 
We live by our core values:
    * We listen, learn and improve
    * We treat everyone with respect
    * We all work together as one team
 
We are a proud local employer; around 80% of our 15000 workforce live within our region, making our staff not only our lifeblood of our organisation but of the diverse communities that we serve.

Swydd ddisgrifiad a phrif gyfrifoldebau manwl

You will be able to find a full Job description and Person Specification attached within the supporting documents or please click “Apply now” to view in Trac  

Manyleb y person

English

Meini prawf hanfodol
 • Live NMC Pin number
 • Manchester Triage Trained
 • Sufficient ED experience
Meini prawf dymunol
 • ATLS trained
 • EPLS
 • ALS trained

english

Meini prawf hanfodol
 • Post Req qualification
 • Evidence of continuing professional development
Meini prawf dymunol
 • Cannulation & venepuncture
 • Catherterisation

Bathodynnau ardystio / achredu cyflogwyr

Corporate Health Standard - PlatinumMindful employer. Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesImproving working livesAge positiveDisability confident employerCore principlesDefence Employer Recognition Scheme (ERS) - SilverGold Award for Corporate Health StrategyHyderus o ran anabledd crflogwrPrentisiaethau Apprenticeships

Gofynion ymgeisio

Rhaid i chi gael cofrestriad proffesiynol priodol yn y DU.

Mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) 1975 (Diwygio) (Cymru a Lloegr) 2020 a bydd angen cyflwyno Datgeliad i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Enw
Nadine Doyle
Teitl y swydd
Senior Nurse
Cyfeiriad ebost
nadine.doyle@wales.nhs.uk
Rhif ffôn
01685 721721
Gwybodaeth i gefnogi eich cais

Nadine Doyle

Senior Nurse

nadine.doyle@wales.nhs.uk

01685 721721 

Gwneud cais ar-lein nawrAnfonwch hysbysiadau ataf am swyddi gwag tebyg